Bc. Markéta Kopečná

Diplomová práce

Environmentální gramotnost žáků základních škol, studentů středních a vysokých škol

The environmental literacy at lower secondary school pupils, high school and college students
Anotace:
Diplomová práce „Environmentální gramotnost žáků základních škol, studentů středních a vysokých škol“ si klade za cíl zjistit rozdíly v úrovni environmentální gramotnosti z hlediska pohlaví, věku, bydliště, atd. Jako základ byl použit dotazník Children’s Responsible Environmental Behavior Scale (CREBS) přeložený z anglického originálu do češtiny. Administrován byl 275 studentům základních, středních …více
Abstract:
The aim of thesis „The environmental literacy at lower secondary school pupils, high school and college students“ is to determine the differences in the level of environmental literacy in terms of gender, age, residence, etc. The questionnaire Children’s Responsible Environmental Behavior Scale (CREBS) was used as a template and was translated from English into Czech. The questionnaire was administered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  • Oponent: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta