Bc. Klára Říhová

Diplomová práce

Jaké faktory ovlivňují rodiče při volbě způsobu zajištění péče o osobu s postižením

Factors which influence parents in choosing the method of care for a person with a disability
Anotace:
Diplomová práce se věnuje faktorům, které ovlivňují rodiče při výběru péče o jejich mentálně postižené dítě. Chce odhalit, který faktor převážně způsobuje to, že využívání naší sociální služby se snižuje. A to i přesto, že v minulosti uživatelé docházeli denně. Rodiče jsou ovlivňováni množstvím vlivů, jako například strukturou rodiny, finančním zabezpečením rodiny, přístupem okolí, vlastním postižením …více
Abstract:
This masters thesis focuses on factors which influence parents in the choice of care for their mentally disabled child. It will attempt to uncover which factor is causing a decrease of the usage of our social services, even though in the past clients used social services daily. Parents are influenced by many factors, for example family structure, financial situation, attitudes of others around you …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií