Kristýna Hambálková

Bakalářská práce

Betlémy na Třebíčsku-jejich proměny v 21. století

Nativity scenes from Trebic region-their changes in 21. century
Anotace:
Tato práce je zaměřená na současný stav výroby betlémů na Třebíčsku. Po staletí se v této lokalitě vyráběli betlémy z papíru, jak uvádí hlavní literární zdroje. Od konce 20. století však v tomto regionu přicházejí do obliby betlémy dřevěné. Určitý vliv na tvorbu z tohoto materiálu mají normy a zvyky výroby betlémů z lokalit navštěvovaných respondenty této práce. Pozadu nezůstávají ani jesličky vyráběné …více
Abstract:
This work is focused on the current state of production of nativity scenes in the Třebíč region. According to the main sources of literature, paper nativity scenes were produced in this area for centuries. However, since the end of the 20th century wooden nativity scenes have become popular in this region. Norms and habits of production of nativity scenes from the sites visited by respondents of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie