Theses 

Webové uživatelské rozhraní pro nástroj k automatickému přenosu webů mezi CMS – Bc. Tomáš Pouzar

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Graphics and Image Processing

Theses on a related topic

Display description

Bc. Tomáš Pouzar

Bachelor's thesis

Webové uživatelské rozhraní pro nástroj k automatickému přenosu webů mezi CMS

Web UI of a tool for automated transfer of websites between CMS

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou uživatelského rozhraní pro aplikaci WebPack, která slouží k automatickému přenosu webů do CMS Umbraco. Nejprve jsou stručně představeny jednotlivé nástroje a platformy, které jsem při tvorbě rozhraní využíval. Práce dále popisuje obecné postupy tvorby uživatelského rozhraní a zdůvodňuje použité metody. Praktická část zahrnuje analýzu, návrh a implementaci uživatelského rozhraní knihovny WebPack v prostředí CMS Umbraco.

Abstract: This thesis deals with creation of a user interface for WebPack application which automatically transfers an arbitrary website to the Umbraco CMS. First, the thesis briefly introduces individual tools and platforms that I used to create the interface. It also describes general procedures of user interface design and justifies the methods I used. The practical part includes analysis, design and implementation of the WebPack user interface in the environment of the Umbraco CMS.

Keywords: CMS, Umbraco, WebPack, Uživatelské rozhraní, Automatický přenos webů

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Pavel Budík
  • Reader: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 06:13, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz