Theses 

Webové uživatelské rozhraní pro nástroj k automatickému přenosu webů mezi CMS – Bc. Tomáš Pouzar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Computer Graphics and Image Processing

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Tomáš Pouzar

Bachelor's thesis

Webové uživatelské rozhraní pro nástroj k automatickému přenosu webů mezi CMS

Web UI of a tool for automated transfer of websites between CMS

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou uživatelského rozhraní pro aplikaci WebPack, která slouží k automatickému přenosu webů do CMS Umbraco. Nejprve jsou stručně představeny jednotlivé nástroje a platformy, které jsem při tvorbě rozhraní využíval. Práce dále popisuje obecné postupy tvorby uživatelského rozhraní a zdůvodňuje použité metody. Praktická část zahrnuje analýzu, návrh a implementaci uživatelského rozhraní knihovny WebPack v prostředí CMS Umbraco.

Abstract: This thesis deals with creation of a user interface for WebPack application which automatically transfers an arbitrary website to the Umbraco CMS. First, the thesis briefly introduces individual tools and platforms that I used to create the interface. It also describes general procedures of user interface design and justifies the methods I used. The practical part includes analysis, design and implementation of the WebPack user interface in the environment of the Umbraco CMS.

Kľúčové slová: CMS, Umbraco, WebPack, Uživatelské rozhraní, Automatický přenos webů

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Pavel Budík
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 2. 2019 13:31, 8. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz