Bc. Tomáš Pouzar

Bakalářská práce

Webové uživatelské rozhraní pro nástroj k automatickému přenosu webů mezi CMS

Web UI of a tool for automated transfer of websites between CMS
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou uživatelského rozhraní pro aplikaci WebPack, která slouží k automatickému přenosu webů do CMS Umbraco. Nejprve jsou stručně představeny jednotlivé nástroje a platformy, které jsem při tvorbě rozhraní využíval. Práce dále popisuje obecné postupy tvorby uživatelského rozhraní a zdůvodňuje použité metody. Praktická část zahrnuje analýzu, návrh a implementaci uživatelského …více
Abstract:
This thesis deals with creation of a user interface for WebPack application which automatically transfers an arbitrary website to the Umbraco CMS. First, the thesis briefly introduces individual tools and platforms that I used to create the interface. It also describes general procedures of user interface design and justifies the methods I used. The practical part includes analysis, design and implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Budík
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu

Práce na příbuzné téma