Bc. Lenka Tomiková

Diplomová práce

Ananlýza a komparácia bezúčelových spotrebných úverov vo vybraných komerčných bankách v SR

Analysis and comparison non-purpose consumer loans in selected commercial banks in SR
Abstract:
Tomiková Lenka : Analysis and comparison non - purpose consumer loans in selected banks in Slovakia [ Master thesis ] . College of Banking Prague , foreign university Banská Bystrica . Department of Banking and Insurance. Supervisor: Doc. Ing. Peter Gallo, PhD. Year of defense: 2014. Number of pages: 84. This thesis deals with the issue under examination on the theoretical, analytical and comparative …více
Abstract:
TOMIKOVÁ, Lenka: Analýza a komparácia bezúčelových spotrebných úverov vo vybraných bankách v SR [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra bankovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Doc. Ing. Peter Gallo, CSc. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 84. Diplomová práca sa zaoberá skúmanou problematiku na teoretickej, analytickej a komparatívnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance