Bc. Alice Zachariášová

Bakalářská práce

Rozvoj vytrvalosti v atletických bězích (kategorie 5 - 12 let)

Timing endurance rate development in athletic races
Anotace:
Jméno a příjmení : Alice Zachariášová Název BP : Rozvoj tempové vytrvalosti v atletických bězích Klíčová slova: Vytrvalost, atletická přípravka, metody rozvoje vytrvalosti, vytrvalostní schopnost, pohybové hry. Obsah BP : Na základě literatury jsme podrobně rozebrali vytrvalost, její rozdělení, faktory, které ji ovlivňují a metody jejího rozvoje. Následně jsme získané informace aplikovali na mladé …více
Abstract:
Name and surname: Alice Zachariášová BP Title: Timing endurance rate development in athletic races Keywords: Persistence, prep athletics, methods of developing stamina, endurance capacity, physical game. Contents BP: Based on the literature in detail, we dismantled the persistence of its distribution, factors affecting it and methods of its development. Subsequently, we obtained information applied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií