Mgr. Pavla OLŠAROVÁ

Diplomová práce

Smetanova symfonická báseň Má vlast a její využití v poslechových hodinách HV na II. stupni ZŠ (komparace orchestrální a komorní verze)

Smetana´s symphonic poem My country and its use in listening lessons of Music at the upper level of primary schools (comparison of the orchestral and chamber version)
Anotace:
Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na cyklus symfonických básní Má vlast, jeho vznik a jednotlivé části. V praktické části je poté uvedena analýza orchestrální a klavírní verze symfonické básně Vltava s důrazem na způsoby převodu orchestrálního zvuku do sónických možností klavíru. V poslední části jsou navrženy dva modely praktického využití obou verzí díla v poslechových hodinách hudební …více
Abstract:
The thesis is focused on the cycle of symphonic poems My Country, its creation and individual parts in the theoretical part. The practical part conteins from an analysis of orchestral and piano versions of symphonic poem Vltava, with emphasis on methods of transfer of orchestral sound in the sonic possibilities of piano. There are designed two models of practical use in the listening lessons of Music …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. René Adámek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLŠAROVÁ, Pavla. Smetanova symfonická báseň Má vlast a její využití v poslechových hodinách HV na II. stupni ZŠ (komparace orchestrální a komorní verze). Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta