Bc. Róbert Tomly

Diplomová práce

Optimalizácia majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku

Optimization of asset and capital structure of the enterprise
Abstract:
Diploma work deals with the asset and capital structure and its optimization in terms of a particular company. The first chapter focuses on the theoretical definition of assets and capital structure with emphasis on the definition and classification of its components. Furthermore, there are theoretically defined and explained the basic rules of finance and optimal capital structure and methods of financial …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá majetkovou a kapitálovou štruktúrou podniku a jej optimalizáciou v podmienkach konkrétnej spoločnosti. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie majetkovej a kapitálovej štruktúry s dôrazom na definovanie a kategorizáciu jej jednotlivých zložiek. Ďalej sú v nej teoreticky vymedzené a vysvetlené základné pravidlá financovania a optimálnej kapitálovej štruktúry a metódy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK