Bc. Lukáš Eliaš

Diplomová práce

České politické strany na Facebooku

Czech political parties on Facebook
Anotace:
Diplomová práce „České politické strany na Facebooku“ se zaměřuje na aktivitu českých politických stran na Facebooku v období voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Teoretická část je zaměřena na představení základních pojmů, které se s výzkumem pojí. V následující metodologické části autor představuje výzkumné metody, které v diplomové práci využívá. Součástí metodologické části …více
Abstract:
The diploma thesis "Czech Political Parties on Facebook" focuses on the activity of Czech political parties on Facebook during the elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. The theoretical part is focused on introducing basic concepts that are related to research. In the following methodological part, the author presents the research methods used in the diploma thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Stodola, PhD.
  • Oponent: RNDr. Michal Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví