Bc. Lukáš Eliaš

Master's thesis

České politické strany na Facebooku

Czech political parties on Facebook
Abstract:
Diplomová práce „České politické strany na Facebooku“ se zaměřuje na aktivitu českých politických stran na Facebooku v období voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Teoretická část je zaměřena na představení základních pojmů, které se s výzkumem pojí. V následující metodologické části autor představuje výzkumné metody, které v diplomové práci využívá. Součástí metodologické části …more
Abstract:
The diploma thesis "Czech Political Parties on Facebook" focuses on the activity of Czech political parties on Facebook during the elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. The theoretical part is focused on introducing basic concepts that are related to research. In the following methodological part, the author presents the research methods used in the diploma thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Jiří Stodola, PhD.
  • Reader: RNDr. Michal Černý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta