Bc. Jakub Patyla

Bachelor's thesis

Výběr a implementace open source CRM nástroje pro malé a střední firmy

Selection and implementation of open source CRM tools for Small and Medium Enterprises
Anotácia:
Tato práce je zaměřená na výběr a implementaci nejvhodnějšího open source CRM nástroje pro malé a střední firmy. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány použité vědecké metody, podle kterých se vybere v praktické částí nejvhodnější CRM nástroj. Dále jsou popsány základní pojmy systému CRM a požadavky na CRM nástroje. V praktické části jsou zvoleny open source CRM nástroje a …viac
Abstract:
This work is focused on selection and implementation of the most suitable open source CRM tool for small and medium companies. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes used the scientific methods, according to which the practical part of the CRM tool is selected. The basic CRM system concepts and requirements for CRM tools are described below. In the practical part, are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/vael9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Radim Dolák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milena Janáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné