Bc. Martin Štancl

Diplomová práce

Obchod a efektivní řízení obchodní činnosti ve firmě xy (možno i řízení zahraničního obchodu firmy )

Business and effective business management in the company xy (possible foreign business management)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením postupu na zefektivnění řízení obchodní činnosti v mezinárodním obchodě. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, ve které je teoreticky popsaná tvorba produktu, důvody a rizika vstupu na zahraniční trhy, marketingová analýza zahraničního trhu, sestavení strategie a řízení obchodu. V praktické části, která je opřená o teoretickou část, je konkrétní …více
Abstract:
This diploma thesis deal with create process to make more efficient business management in international trade. The thesis consists of two parts. The first part is theoretical, where is theoretically described creation of a new product, the reasons and risks of entering foreign markets, marketing analysis of the foreign market, build strategy and business management. In practical part, which is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Patricia Jakešová
  • Oponent: JUDr. Josef Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance