Jana Králíková

Bakalářská práce

Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti XYZ s.r.o. na základě komparace s řízením lidských zdrojů ve společnosti Baťa a.s. do roku 1945

Analysis of Human Resource Management in the Company XYZ s.r.o. Based on Comparison with Human Resource Management in the Company Bata a.s. up to 1945
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti XYZ s.r.o. na základě komparace s řízením lidských zdrojů ve společnosti Baťa a.s. do roku 1945. V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny klíčové poznatky z řízení lidských zdrojů se zaměřením na získávání, výběr, přijímání a adaptaci zaměstnanců. V praktické části jsou analyzovány procesy zaměřené na získávání, přijímání …více
Abstract:
The subject of the bachelor's thesis is analysis of human resource management in the company XYZ s.r.o. based on comparison with human resource management in the company Bata a.s. up to 1945. In the theoretical part of the thesis key theoretical knowlege of human resource management focus on recruitment, selection, admission and adaptation of employees are identified. In the practical part processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Gabriela Končitíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Králíková, Jana. Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti XYZ s.r.o. na základě komparace s řízením lidských zdrojů ve společnosti Baťa a.s. do roku 1945. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe