Bc. Olga Studená

Bakalářská práce

Pojetí lásky a rodičovských vztahů u dětí a mládeže v pěstounské péči a ústavní výchově

The Concept of Love of Children and youth in Foster Care and in Institutional Care
Anotace:
Práce se zabývá pojetím lásky a rodičovských vztahů u dětí a mládeže v pěstounské péči a ústavní výchově a odchylkami ve vnímání lásky. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, přičemž první kapitola vymezuje pojem láska. Druhá kapitola je věnována ústavní výchově a jejímu legislativnímu rámci. Poslední teoretická kapitola shrnuje poznatky o pěstounské péči a náhradní rodinné péči v České republice …více
Abstract:
The thesis follows up on conception of love and parental relationships on children and youth in foster and institutional care and variances in perception of love. Theoretical part is devided in to three chapters, taking the first one limits the concept of love. Second chapter is focused on institutional care and its laws. The last theoretical chapter summarizes the knowledge about foster care and substitute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jana Magerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika