Mgr. Jana Rozsypálková

Master's thesis

Obchodní firma

Trade Name
Anotácia:
Tato práce se zabývá právní úpravou obchodní firmy v občanském zákoníku. Pojednává o vymezení pojmu obchodní firma, jejích funkcích a zásadách firemního práva. Dále je v ní věnována pozornost zápisu obchodní firmy do obchodního rejstříku se zaměřením na předběžnou registraci firmy a úlohu notáře. Jádrem práce je stanovení základních pravidel pro tvorbu firmy, pojednání o možnostech dispozic s obchodní …viac
Abstract:
This thesis deals with regulation of Trade name in the New Civil Code. Deals with the definition of a trading company, its functions and principles of corporate law. In addition, it paid attention to the registration of the business name in the commercial register with a focus on pre-registration of the company and the role of notaries. At the core of the work is to establish basic rules for the formation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2015
  • Vedúci: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta