Theses 

Společenská traumata v americkém politickém filmu 70let – Matěj Dostálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Matěj Dostálek

Bakalářská práce

Společenská traumata v americkém politickém filmu 70let

American Society Traumas in 1970s Political film

Anotace: Práce Společenská traumata v americkém politickém filmu 70.let zkoumá nejdůležitější politické filmy 70. let, mezi něž patří například snímky Pohled společnosti Parallax (1974), Všichni prezidentovi muži (1976), Rozhovor (1974) a Tři dny Kondora (1975). Všechny tyto snímky byl ovlivněny pesimismem a atmosférou doby, ve které vznikly. Práce Společenská traumata v americkém politickém filmu 70.let se rovněž zaměřuje na analýzu žánru politického thrilleru. Důležitým aspektem práce je reflektování paranoidní tradice, která má v historii americké kinematografie hluboké kořeny. Práce ze zabývá především filmy Alana J. Pakuly. Kapitola pojednávající o snímku Pohled společnosti Parallax zkoumá režisérovu práci s americkými symboly a ikonami a jejich relativizací. Kapitola o snímku Všichni prezidentovi muži pojednává o problémech, které vyvstaly v procesu adaptace důležitého historického traumatu na filmové plátno

Abstract: The thesis American Society Traumas in 1970s Political Film is concerned with the most remarkable political films of the 1970s, among these The Parallax View (1974), All the President´s Men (1976), The Converastion (1974) and Three Days of Condor (1975). All these movies were stigmatised by the pessimism and the gloomy ambiance of the period. The thesis expands on how the most important traumas of the decade were reflected in these films. The paper also analyses the genre. Another important aspect of the paper is its reflection of the paranoic tradition as a tradition deeply enrooted in the history of cinematography. The paper focuses primarily on Alan J. Pakula´s films. The chapter about The Parallax View describes in detail Pakula´s work with americans symbols and icons and their subsequent relativization, apparent above all in the sequence of the film called Test. The chapter about All the President´s Men analyses the process of adaptation of an important historical trauma on the screen

Klíčová slova: politický thriller, Alan J. Pakula, společenská traumata

Keywords: political thriller, Alan J. Pakula, society traumas

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2008 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:39, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz