Martin SPÁČIL

Bakalářská práce

Vybrané tvary reliéfu na území města Přerov

Selected landforms of the area of the Přerov town
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vybraných tvarech reliéfu na území města Přerov. Nejprve je uvedena základní typologie tvarů na území města, v modelové lokalitě jsou pak na základě vlastního terénního výzkumu charakterizovány tvary reliéfu již podrobně. Součástí práce je zhodnocení literatury, posudků EIA a provedených geomorfologických a geologických výzkumů, vztahujících se k zájmovému území. Na území …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals on selected landforms in the town of Přerov. The first part is given a basic typology of landforms in the town. In the model area was carried out field research and landforms have been characterized in detail. In the work is a review of the literature, of EIA reports and carried out geomorphological and geological studies related to area of interest. In the town there are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012
Zveřejnit od: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SPÁČIL, Martin. Vybrané tvary reliéfu na území města Přerov. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta