Bc. Marie DOMSKÁ

Diplomová práce

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich specifikace ve vztahu ke klientům

The low-threshold services for children and minors and their specifications in relation to clients
Anotace:
Diplomová práce "Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich specifikace ve vztahu ke klientům" se zaměřuje na služby poskytované klientům v těchto zařízeních a na mechanismus přijetí klientů. V první části se zaměřujeme na obecnou charakteristiku a historii nízkoprahových zařízení a souvisejících pojmů, na poslání a služby nabízené v nízkoprahových klubech, na mechanismus přijetí klientů. Ve …více
Abstract:
The thesis "Low-barrier facilities for children and youth and their specification relating the clients" is aimed at services provided to clients in these facilities and at system of acceptation of clients. The first part is focussed on general characteristics and history od low-barrier facilities and relating terms, on purpose and services offered in these clubs and the system of acceptation. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOMSKÁ, Marie. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich specifikace ve vztahu ke klientům. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta