Lenka ŠLECHTOVÁ

Bakalářská práce

Humor v Canterburských povídkách

Humour in Canterbury Tales
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the exploration of the humour in one of the most famous and most acclaimed medieval works of the father of English literature, English language and humour - Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. At the very beginning the origin of this humour is explored, its purpose and its theories. It focuses on humour in medieval times, in particular, on Chaucer's wit. …více
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je odhalit humor v jedné z nejslavnější a nejopěvovanější středověké knize v Chaucerových Canterburských povídkách. Chaucer je považován za otce anglické literatury, anglického jazyka a anglického humoru. Na začátku této práce je prozkoumáván humor jako takový, jeho cíle a teorie. Tato práce se soustředí hlavně na humor středověký, konkrétně na Chaucerův důvtip. Poté jsou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLECHTOVÁ, Lenka. Humor v Canterburských povídkách. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma