Theses 

Sociální služby pro osoby s tělesným postižením a jejich vliv na překonávání sociální exkluze – Bc. Helena Kovaříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Helena Kovaříková

Diplomová práce

Sociální služby pro osoby s tělesným postižením a jejich vliv na překonávání sociální exkluze

The social services for people with physical disabilities and their influence on overcoming of social exclusion

Anotace: Diplomová práce pojednává o tématu sociální exkluze osob s tělesným postižením a vlivu sociálních služeb na překonání této exkluze. Poznávací cílem práce je otázka – Jaký vliv mají sociální služby pro osoby s tělesným postižením na překonávání sociální exkluze? Z výsledků rozhovorů vyplývá, že oblasti s výskytem nejzávažnější problému a tudíž příčin rizika sociální exkluze či exkluze samotné jsou tři – sociální dimenze (vztahy), prostorová dimenze (bydlení) a individuální dimenze (psychické prožívání). Sociální služby na tyto dimenze vliv mají. Sociální služby jako přínos v překonávání exkluze v těchto dimenzích fungují obvykle na bázi individuálního přístupu. Snaží se v první řadě vycházet z přání a potřeb uživatele. Bariéry v životě osoby s tělesným postižením sociální služby staví obvykle tehdy, pokud se proti individuálnímu přístupu prohřešují.

Abstract: The diploma thesis focuses on the topic of social services for people with physical disabilities and thier influence on overcoming of their social exclusion. The main research question is: What influence have the social services for people with physical disabilities on the overcoming of social exklusion. The results are that there are 3 dimensions with the huge risk of appearance of social exclusion. These are: Social dimension – relationships, spatial dimension – housing and individual dimension – mental condition. The social services influences these dimensions in positive way, when they provide individualized services based on accepting of individual needs and wishes of their clients. On the other hand the social services influences these dimension in negative way, when they do not respect individuality of their clients.

Klíčová slova: Osoba s tělesným postižením, sociální exkluze, dimenze sociální exkluze, sociální služba

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:34, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz