Tereza Šrumová

Bakalářská práce

Muzea, galerie a stálé expozice jako součást lokální kultury na okresu Chomutov

Museums, Galleries and Permanent Exhibitions as a Part of Local Culture of the Chomutov District
Anotace:
Místní a regionální kultura je velmi důležitým prvkem pro život obyvatelstva na daném území a to obzvláště pro oblast Chomutovska, kterou si autorka ve své práci vybrala. Vzhledem k poválečnému vývoji regionu došlo k rozbití kulturních tradic a nové obyvatelstvo často nemělo ani ponětí o životě v předcházejících obdobích. Seznamování s lokální historií je velice významné pro vytváření identity obyvatelstva …více
Abstract:
Local and regional culture is a very important element for the life of population in a certain geographic area. For the bachelor thesis, the author chose the area of Chomutov. Due to the post-war development of the region, cultural traditions were broken and the new population often had no idea about the life in previous periods. Nurturing the local history is very important for creating the identity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní