Mgr. Aneta Dědková

Diplomová práce

Právo proti nekalé soutěži a Listina základních práv a svobod

The Law Against Unfair Competition and the Constitutional Law
Anotace:
Právo nekalé soutěže je významným prvkem našeho právního řádu, nebo postihuje značnou řadu jednání. Mnohem důležitější místo však zaujímá Listina základních práv a svobod, v níž jsou zakotvena nejvýznamnější práva a svobody. Práce je zčásti teoreticky zaměřena jak na problematiku nekalé soutěže, tak na obecný výklad o Listině základních práv a svobod a jejích vybraných článků. Ústředním tématem mé …více
Abstract:
The law of unfair competition is an important element of our legal system, because it covers a considerable number of various acts. More important, however, is The Charter of Fundamental Rights and Freedoms, in which are embedded the most important rights and freedoms. The thesis is partly focused on both the theoretical issues of unfair competition, and the general interpretation of the Charter of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta