Bc. Albina Toressayeva

Master's thesis

Financial and non-financial factors effecting the financial performance of the company

Financial and non-financial factors effecting the financial performance of the company
Abstract:
Práce analyzuje dopad finančních a nefinančních faktorů na finanční výkonnost společností. Závěry výzkumu ukazují, že analýza a včasná identifikace příslušných finančních a nefinančních faktorů, které ovlivňují výkonnost firemních podniků, mají pro podniky zásadní význam, aby odpovídajícím způsobem přizpůsobily své obchodní politiky a zabránily nadměrným rizikům. Případová studie společnosti Apple …more
Abstract:
The thesis analyzes the impact of financial and non-financial factors on financial performance of companies. The findings of the research reveal that the analysis and timely identification of relevant financial and non-financial factors affecting corporate business performance is of essential importance for companies to adapt accordingly their business policies and to avoid excessive risks. The case …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michal Bock

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní