Eva Lackovičová

Master's thesis

Religious Pluralism in Sub-Saharan Africa: Political Implications

Náboženský pluralismus v subsaharské Africe: Politické důsledky
Abstract:
Diplomová práce 'Náboženský pluralismus v subsaharské Africe: Politické důsledky' je rozdělena do tří kapitol, které se zaměřují na vymezení regionu subsaharské Afriky, a dále zavádí pojem náboženského pluralismu, náboženství a jeho dopad na politiku a bezpečnostní situace obecně a v Nigérii, která byla vybrána pro případovou studii.Cílem bylo zjistit, jak náboženství ovlivňuje společnost, politiku …more
Abstract:
The master's thesis 'Religious Pluralism in Sub-Saharan Africa: Political Implications' is divided into three chapters which aim at defining the region of Sub-Saharan Africa, and further introducing the concept of religious pluralism, religion and its impact on politics and security situation in general and in Nigeria, which was chosen for the case study. The aim was to find out how religion influences …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Zuzana Lehmannová
  • Reader: Jan Kochan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45072

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International and Diplomatic Studies

Theses on a related topic