Natália Bútorová

Diplomová práce

Řešení vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace v bytovém domě

Internal Water Supply and Sewerage Systems in an Apartment Building
Anotace:
BÚTOROVÁ, Natália. Řešení vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace v bytovém domě. Ostrava, 2020. Diplomová práca, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Vedúci diplomovej práce: Ing. Andrea Baďurová Témou tejto diplomovej práce je projekt pre vykonávanie stavby bytového domu s cestovnou kanceláriou v 1. nadzemnom podlaží, návrh vnútornej kanalizácie a …více
Abstract:
BÚTOROVÁ, Natália. Internal Water Supply and Sewerage Systems in an Apartment Building. Ostrava, 2020. The Diploma Thesis, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and Building Services. Supervisor of bachelor thesis: Ing. Andrea Baďurová The topic of this diploma thesis is a project for the construction of an apartment building with a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2021
  • Vedoucí: Andrea Baďurová
  • Oponent: Bronislav Gwóźdź

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program:
Stavební inženýrství - Prostředí staveb