Mgr. Dominika Melničuková

Bakalářská práce

Molekulární genetika na úrovni jedné buňky a její význam při studiu vrozených a získaných genetických odchylek lidského genomu

Single-cell molecular genetics and its significance in congenital and acquired human genetic variations studies
Abstract:
Current trends in molecular genetics are to obtain the maximum amount of information from the minimum amount of genetic material. Recently there has been a massive development of technologies that allow detailed analysis of individual cells. Whole genome amplification methods became a great contribution that allows a sufficient amount of gain of genetic material for subsequent advanced analysis. Single …více
Abstract:
Současným trendem v molekulární genetice je získání maximálního množství informací z minimálního množství genetického materiálu. V poslední době došlo k masívnímu rozvoji technologií, které umožňují detailní analýzu jednotlivých buněk. Velkým přínosem se staly postupy celogenomové amplifikace, které umožňují zisk dostatečného množství genetického materiálu pro následné pokročilé analýzy. Analýza jedné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Aneta Mikulášová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta