Bc. Patrik Stonjek

Diplomová práce

Zhodnocení metod užívaných pro oceňování nemovitých věcí

The assessment of the valuation methods for real estate valuation
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza různých způsobů oceňování dvou vybraných typů staveb/nemovitostí, kterými jsou rodinný dům a nebytové prostory. Volba residenčních i komerčních prostor, a to zejména s ohledem na jejich polohu, byla učiněna záměrně, aby mohla být porovnávána specifika obou těchto odlišných předmětů ocenění nacházejících se ve dvou heterogenních lokalitách. Na uvedených příkladech …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyse different methods of valuation of two chosen buildings /real estate types - a family house and non-residential premises. The selection of the residential and non-residential premises, especially considering their location, was made purposefully in order to confront the specifics of both valuated subjects situated in two different heterogeneous locations. In examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta