Mgr. Pavel KOKORUDA

absolventská práce studenta CŽV

Vliv ICT na atraktivnost výuky a ICT dovednosti žáků

The influence of ICT on the attractiveness of teaching and ICT skills of pupils
Anotace:
Práce se zabývá atraktivitou ICT technologií v procesu distanční výuky na konkrétní základní škole. Cílem práce je porovnat postoje žáků a učitelů k ICT technologiím v procesu distanční výuky.
Abstract:
The document deals with the attractiveness of ICT technologies in the process of distance education at s lower-secondary (middle) school. The goal of the work is to compare the attitudes of students and teachers to ICT technologies in the process of distance education.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2021
  • Vedoucí: PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOKORUDA, Pavel. Vliv ICT na atraktivnost výuky a ICT dovednosti žáků. Ostrava, 2021. závěrečná práce (neudělen). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta