Bc. Michaela Nováková

Diplomová práce

Moderní nástroje internetového marketingu, jejich vliv na úspěšnost prodeje

Modern internet marketing tools and their impact on sales success
Anotace:
Diplomová práce se bude zabývat moderními nástroji internetového marketingu společnosti Holandské květiny a jejich následnému vlivu na prodej. V teoretické části budou kompilovány texty vztahující se k problematice marketingu spolu s vymezením internetového marketingu a trendů integrované marketingové komunikace. Postupně pak bude věnována pozornost jednotlivým formám a nástrojům moderního internetového …více
Abstract:
The dissertation deals with the modern tools of the internet marketing of The Dutch Flowers Company and their follow influence on the sale. In the theoretical part there are compiled abstracts relating to the marketing problems with the definition of the internet marketing and the trends of the integrated marketing communication. Gradually the attention is taken heed of particular forms and tools of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace