Theses 

Didaktická hra ve výuce matematiky na 1. st. ZŠ se zaměřením na ekologickou tematiku – Lenka Vašková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Lenka Vašková

Diplomová práce

Didaktická hra ve výuce matematiky na 1. st. ZŠ se zaměřením na ekologickou tematiku

Anotace: Diplomová práce „Didaktická hra ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ se zaměřením na ekologickou tematiku“ se zabývá integrací průřezového tématu RVP ZV „environmentální výchova“ do výuky matematiky na 1. stupni prostřednictvím didaktických her s ekologickou tematikou. V teoretické části jsou rozebrány výukové metody užívané v matematice na 1. stupni ZŠ, zvláštní pozornost je věnována metodě didaktická hra, dále je zde rozebrána environmentální výchova a její cíle. Cílem praktické části je navrhnout soubor didaktických her s ekologickou tematikou určených do výuky matematiky na 1. stupni ZŠ a průzkum mezi vyučujícími matematiky na 1. stupni, jehož úkolem je zjistit, jak integrují environmentální výchovu do výuky matematiky, v jaké míře učitelé zařazují do hodin matematiky didaktické hry a zda už někdy použili ve svých hodinách didaktickou hru s ekologickou tematikou.

Abstract: Diploma thesis “Lower-primary Didactic Game in Mathematics with an Ecological Topic“ aims to integrate cross-section subject of Framing educational programme for elementary “environmental education” with mathematics by means of didactic game. The theoretical part deals with teaching methods of mathematics in lower-primary education. It focuses on didactic games and enviromental education and it's aims. The goal of the practical part is to propose file of didactic games with ecological topic in mathematics in lower-primary education. This is followed up by research among the teachers of mathematics at a lower-primary school. This research will determine how the teachers integrate enviromental education with mathematics, how often do they use didactic games in mathematics and whether they have ever used a environment-themed game.

Klíčová slova: didaktická hra, ekologie, matematika, environmentální výchova didactic game, ecology, mathematics, environmental education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Drahomíra Holubová
  • Oponent: doc. RNDr. Václav Viktora, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 11. 2017 06:46, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz