Mgr. Lenka Vašková

Diplomová práce

Didaktická hra ve výuce matematiky na 1. st. ZŠ se zaměřením na ekologickou tematiku

Lower-primary Didactic Game in Mathematics with an Environmental Focus
Anotace:
Diplomová práce „Didaktická hra ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ se zaměřením na ekologickou tematiku“ se zabývá integrací průřezového tématu RVP ZV „environmentální výchova“ do výuky matematiky na 1. stupni prostřednictvím didaktických her s ekologickou tematikou. V teoretické části jsou rozebrány výukové metody užívané v matematice na 1. stupni ZŠ, zvláštní pozornost je věnována metodě didaktická …více
Abstract:
Diploma thesis “Lower-primary Didactic Game in Mathematics with an Ecological Topic“ aims to integrate cross-section subject of Framing educational programme for elementary “environmental education” with mathematics by means of didactic game. The theoretical part deals with teaching methods of mathematics in lower-primary education. It focuses on didactic games and enviromental education and it's aims …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Drahomíra Holubová
  • Oponent: doc. RNDr. Václav Viktora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy