Bc. Lukáš Rušar

Diplomová práce

Návrh a ověření řídicích algoritmů s omezením pro laboratorní model tepelné soustavy

The Design and Verification of Control Algorithms with Constraints for a Heat Assembly Laboratory Model
Anotace:
V průmyslové praxi se vyskytují případy, kdy řízený proces obsahuje dopravní zpoždění a často je třeba omezit jeho vstupní, výstupní, případně stavové veličiny. Cílem této práce je navrhnout a ověřit prediktivní regulátor, který je schopen takové procesy řídit. V teoretické části je obecně popsán postup návrhu prediktivního regulátoru od identifikace parametrů modelu procesu až po metody výpočtu řídicího …více
Abstract:
In an industry practice, it happens that a process which is needed to be controlled includes time delay and it is needed to constrain input, output or state values. The goal of this study is design and verification of predictive controller which is able to control those processes. Theoretical part contains description of general method for design predictive controller from identification of model parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2014
Zveřejnit od: 11. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rušar, Lukáš. Návrh a ověření řídicích algoritmů s omezením pro laboratorní model tepelné soustavy. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika