Bc. Dana Paulíčková

Diplomová práce

Studium repetitivních sekvencí DNA akumulovaných na pohlavních chromosomech rostlin

Study of repetitive DNA sequences accumulated on the sex chromosomes in plants
Anotace:
V súčasnosti sa na štúdium štruktúrnej genomiky veľmi často využíva klonovanie dlhých fragmentov DNA do vektorov a konštruovanie DNA knižníc. V tejto diplomovej práci bola využívaná knižnica z bakteriálnych umelých chromozómov (BAC) a knižnica z mikrodisektovaných chromozómov Y (DOP-Y). Jednou z hlavných tém diplomovej práce bolo štúdium BACu 6B3 pochádzajúceho z čiastočnej genómovej knižnice S. latifolia …více
Abstract:
SUMMARY Cloning of long DNA fragments and construction of DNA libraries are the important points of current structural genomics. In my work, the bacterial artificial chromosomes (BAC) library and the library of microdissected Y-chromosomes (DOP-Y) were used. One of the main topics of my diploma thesis was the study of the BAC 6B3, originating from a partial genome BAC library of Silene latifolia. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta