Bc. Gabriela MARKOVÁ

Master's thesis

Renesanční dvory jako centra vědy a umění: Italské renesanční dvory a rozvoj přírodních věd

Renaissance Courts as Centres of Science and Art: Italian Renaissance Courts and the Development of Natural Sciences
Abstract:
Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd. Pozornost bude věnována přírodním vědám, přírodní filosofii a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Jedním z dílčích témat se stanou i úzké vazby mezi přírodními vědami a výtvarným uměním, k nimž na těchto dvorech docházelo. Práce si také klade za …more
Abstract:
The aim of the presented Thesis is to present Italian Renaissance Courts as the centres of science and art. Their contribution to European science is described. The main focus is given to natural sciences, natural philosophy and magic, disciplines being developed at these courts. Close relations between natural sciences and art at the courts are the part of the Thesis. The work also reflects inspiration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARKOVÁ, Gabriela. Renesanční dvory jako centra vědy a umění: Italské renesanční dvory a rozvoj přírodních věd. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/