Júlia BUBŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Figurativní tendence v malbě s důrazem na současné sociální cítění (dvoufigura, figura v krajinném prostředí, figura v interiéru).

Figurative tendencies in painting with an emphasis on contemporary social sentiment (binary figure, figure in landscape environment, figure in interior).
Anotace:
Cílem této bakalářské práce, bylo vytvořeni sérii pěti figurálních maleb na téma "Figurativní tendence v malbě s důrazem na současné sociální cítění (dvoufigura, figura v krajinném prostředí, figura v interiéru)." Techniku malby, kterou jsem zvolila je malba akrylovými barvami na plátno. Součástí práce je rozbor historie figurální malby a její tendencí. Důležitý je také rozbor procesu tvorby, analýza …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to create a series of five figural paintings on the topic of "Figurative tendencies in painting with the emphasis on contemporary social awareness (two-figure, figure in landscape, figure in interior)." The technique of painting, that I chose is painting with acrylic paints on canvas. Part of the work is analysis of the history of figural painting and its tendencies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. akad. malíř František Hodonský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUBŇÁKOVÁ, Júlia. Figurativní tendence v malbě s důrazem na současné sociální cítění (dvoufigura, figura v krajinném prostředí, figura v interiéru).. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/