Bc. Zuzana Švambergová

Master's thesis

Projevy syndromu suchého oka u diabetes mellitus

The Signs and Symptoms of Dry Eye Syndrome in Diabetes Mellitus
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou syndromu suchého oka a jeho výskytem v diabetické populaci. V úvodu teoretické části je stručně popsána anatomie očních struktur souvisejících s fungováním slzného filmu a fyziologie slzného systému. Nejpodstatnější část teorie se věnuje syndromu suchého oka - jeho klasifikaci, projevům, diagnostice a léčbě. Poslední kapitola přináší přehled očních komplikací …more
Abstract:
This master´s thesis deals with the problems of the dry eye syndrome and its presence in diabetic population. The beginning of the theoretical part of the thesis briefly describes the anatomy of the ocular structures related to the functioning of the tear film and the physiology of the lacrimal system. The largest part of the thesis is dedicated to the dry eye syndrome – its classification, signs and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: MUDr. Monika Synková
  • Reader: MUDr. Petr Kus

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta