Bc. Lucie Kempná

Bachelor's thesis

Účetní audit podniku a audit finanční situace

The Accounting Audit in an Enterprise and Auditing of a Financial Situation
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je audit účetní závěrky a audit finanční situace podniku. Věnuje se vymezení podstaty a významu auditu, jeho právní úpravě, jsou zde popsány jednotlivé fáze auditu účetní závěrky a charakterizovány základní skupiny poměrových ukazatelů, které lze využít k auditu finační situace. Následně je popsán průběh auditu účetní závěrky u vybrané společnosti a pomocí zvolených poměrových …more
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the accounting audit and auditing of a financial situation. The work is focused on explanation the principle and importance of the audit, legal regulations, the process of auditing and basic groups of financial ratios which can be used to auditing of a financial situation. Consequently, the process of aufiting in a selected company is described and using financial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kempná, Lucie. Účetní audit podniku a audit finanční situace. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní