Tibor Pánik

Bakalářská práce

Systém monitorování hashtagů

A Hashtag Monitoring System
Anotace:
Bakalárska práca "Systém monitorování hashtagů" sa zaoberá využitím sociálnej siete Twitter pre zber užívateľských dát, ich spracovanie, uloženie a vizualizáciu. Zber dát, predspracovanie a ukladanie zabezpečuje naprogramovaný skript. Rozoberané sú rôzne techniky spracovania užívateľského textu a výber vhodného databázového a vizualizačného nástroja. Uložené dáta sú následne reprezentované na príklade …více
Abstract:
The bachelor thesis "Hashtag Monitoring System" deals with the use of the social network Twitter for the collection of user data, processing and storing the data and visualization. Written script provides data collection, preprocessing and storing. Various techniques of user text processing and selection of a suitable database and visualization tool are analyzed. The stored data are represented in …více
 

Klíčová slova

tweet Kibana NLTK
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pánik, Tibor. Systém monitorování hashtagů. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.