Bc. Marie Majerová

Bachelor's thesis

Náležitosti služebního poměru

Requisites of Civil Service Employment Relationship
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje a charakterizuje náležitosti služebního poměru státních zaměstnanců, kteří vykonávají službu ve státní správě České republiky. Osvětluje práva, povinnosti a rozdílnost mezi jednotlivými státními zaměstnanci, kteří vykonávají službu ve služebním poměru nebo pracovním poměru. Poskytuje detailní informace o jednotlivých náležitostech služebního poměru, a to od jeho vzniku …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on and specifies requisites of the service relationship of civil servants performing jobs in public administration of the Czech Republic. It clarifies rights and duties of and differences between specific civil servants performing jobs within the framework of the service relationship or the employment relationship. It provides detailed information about particular requisites …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní