Bc. Ellyn Černochová

Bakalářská práce

Poetický Jonáš jako jeden z nás Analýza vývoje hvězdného obrazu Jiřího Suchého v kontextu kulturních průmyslů 60.let.

Poetic Jonas is one of us. Analysing Jiří Suchý's Star Image in the Context of Czech Cultural Industries of the 1960s.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat ustavení a vývoj hvězdného obrazu Jiřího Suchého v první polovině 60. let minulého století, a to za pomocí metodologie výzkumu hvězd a hvězdných systému, konceptu mediálně přenositelné hvězdnosti a transmediálního přenosu. Práce popisuje především změny ve vnímání Suchého obrazu veřejností mezi počátky jeho kariéry a obdobím největší popularity. Dále pak, jakým …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to analyze the development of the star image of a popular comedian, singer and songwriter Jiří Suchý in the first half of the 1960’s. I was most interested in how the perception of his image changed in between the beginnings of his career and its peak. Especially how these changes were affected by the different aspects of the culture industry, which contributed to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Váchová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury