Bc. Aneta Przybylová

Diplomová práce

Vliv Age managementu na inovační potenciál firmy

Influence of Age Management on Innovation Potential of Company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na samotný koncept Age managementu a také jeho vliv na inovační potenciál zkoumané Instituce. Téma je velice aktuální, neboť ve 4. čtvrtletí roku 2018 dle ČSÚ došlo k výrazným změnám v rámci zaměstnaných osob v různých věkových kategoriích. Hlavním cílem této diplomové práce je zjištění, která věková kategorie zaměstnanců má největší vliv na inovační potenciál vybrané Instituce …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the very concept of Age Management and also its influence on the innovation potential of the researched Institution. The topic is very topical, because in the 4th quarter of 2018, according to the CZSO, there were significant changes in the number of employed persons in various age categories. The main goal of this diploma thesis is to find out which age category of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance