Bc. Miroslav Vatrt

Diplomová práce

Management rizik v integrovaném systému řízení /IMS/

Risk management in an integrated management system
Anotace:
Abstrakt Aplikace normy ISO 31001 přináší do systému řízení organizace nový prvek řízení podnikatelských rizik. Identifikace, hodnocení a analýza podnikatelských rizik v daném systému řízení umožní organizaci provést selekci silných stránek organizace a potenciálů ke zlepšování. Cílem této diplomové práce je využití Managementu rizik v integrovaném systému řízení ve vybrané společnosti, zpracovat informační …více
Abstract:
Abstract Application of ISO 31001 management system brings to the organization a new element of enterprise risk management. Identification, assessment and analysis of business risk management system enables an organization to make a strengths selection and potentials for improvement. The aim of this thesis is the use of risk management in an integrated management system in the selected company, to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloš Přerovský
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní