Štěpánka Tůmová

Bakalářská práce

Majetkové trestné činy-krádež a zpronevěra

Property crimes-theft and embezzlement
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá, jak již vyplývá z jejího názvu, majetkovými trestnými činy a to konkrétně krádeží a zpronevěrou. Hlavním cílem práce je důkladně rozebrat a popsat oba trestné činy a také upozornit na rozdílnosti mezi nimi. Podstatnou část práce tvoří i judikatura, která je relevantní k danému tématu. První kapitola se věnuje obecnému vymezení majetkových trestných činů, konkrétní ochraně …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with property crimes, specifically with theft and embezzlement/misappropriation. The main goal is to thoroughly analyze and describe both criminal offences and also highlight the differences between them. A substantial part of the thesis consists of case law that is relevant to the topic. The first chapter engages in the general definition of property crimes, the specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedoucí: Tomáš Moravec
  • Oponent: Květoslav Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35215