Ivan ČERVENKA

Bakalářská práce

Intenzita tělesného zatížení při vybraných činnostech v rámci zimního kurzu kombinované formy studia oboru Rekreologie

The Intensity of the Physical Load in Selected Activities in the Winter Course of Recreology -Combination Form of Study
Anotace:
Na základě získaných dat za použití elektronických monitorovacích zařízení Actigraph GT3X a Sporttester RS400 a jejich následným zpracováním, bylo mým úkolem charakterizovat intenzitu tělesného zatížení studentů při stanovených kondičních aktivitách, které byly nedílnou součástí desetidenního kurzu pobytu v zimní přírodě v lyžařském areálu - Bílá. Výběrovým souborem pozorování byli studenti katedry …více
Abstract:
The task of my thesis was to characterize the intensity of physical load of students during set physical activities which were an integral part of 10 days´ winter course in skiing resort Bílá. I did it using the acquired data from monitoring by the actigraph GT3X and the sporttester RS 400. The participants of the observation were students of Physical Education at the University of Ostrava, the Department …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2013
Zveřejnit od: 6. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Radim Kofránek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENKA, Ivan. Intenzita tělesného zatížení při vybraných činnostech v rámci zimního kurzu kombinované formy studia oboru Rekreologie. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta