Ivan ČERVENKA

Bachelor's thesis

Intenzita tělesného zatížení při vybraných činnostech v rámci zimního kurzu kombinované formy studia oboru Rekreologie

The Intensity of the Physical Load in Selected Activities in the Winter Course of Recreology -Combination Form of Study
Abstract:
Na základě získaných dat za použití elektronických monitorovacích zařízení Actigraph GT3X a Sporttester RS400 a jejich následným zpracováním, bylo mým úkolem charakterizovat intenzitu tělesného zatížení studentů při stanovených kondičních aktivitách, které byly nedílnou součástí desetidenního kurzu pobytu v zimní přírodě v lyžařském areálu - Bílá. Výběrovým souborem pozorování byli studenti katedry …more
Abstract:
The task of my thesis was to characterize the intensity of physical load of students during set physical activities which were an integral part of 10 days´ winter course in skiing resort Bílá. I did it using the acquired data from monitoring by the actigraph GT3X and the sporttester RS 400. The participants of the observation were students of Physical Education at the University of Ostrava, the Department …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2013
Accessible from:: 6. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Radim Kofránek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČERVENKA, Ivan. Intenzita tělesného zatížení při vybraných činnostech v rámci zimního kurzu kombinované formy studia oboru Rekreologie. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.12.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta