Bc. Nikola Čermáková

Bakalářská práce

Expozice hasičů při provádění zásahu u požárů s použitím hasících pěn

Exposure of firefighters by intervensions with fire-fighting foams
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je hodnocení možné expozice hasičů perfluorovaným látkám. Tyto látky se dlouhodobě používají v hasících pěnách. U hasičů s největší pravděpodobností dochází k expozici inhalační nebo dermální cestou. Některé z perfluorovaných látek jsou postupně hodnoceny jako perzistentní, toxické, schopné bioakumulace a dálkového transportu. Mezi tyto skupiny látek patří PFOS, PFOA …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the evaluation of the possible exposition of firefighters by perfluorinated compounds. These compounds have been used in firefirghting foams for a long time. Firefighters may be exposed by inhalation or dermal route. Most of perfluorinated compounds are gradually evaluated as persistent, toxic, bioaccumulative and capable of long-distance transport. These include …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anežka Sharma, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie