Mgr. Michal Kozák

Diplomová práce

Nízko kvalifikovaná pracovní sila na postindustriálních pracovních trzích

Low-skilled workers at the post-industrial labour markets
Abstract:
The master thesis deals with problems the low-qualified labor-force faces when securing its position on contemporary labor markets. Disadvantages resulting from the low qualification are considered as a consequence of socio-economic transformation which strenghtened the relationship between educational attainment and job opportunities. Part I of the thesis draws broader context of the issue using the …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematickým uplatnením nízkokvalifikovanej pracovnej sily na súčasných pracovných trhoch. Znevýhodnenie plynúce z nízkej kvalifikácie je považované za dôsledok socioekonomickej transformácie, následkom ktorej sa posilnil vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním a pracovnými možnosťami. Prvá časť práce sa zaoberá náčrtom širšieho kontextu skúmaného problému za pomoci konceptu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie