Bc. Vendula ŠIMKOVÁ

Diplomová práce

Společenstva mechorostů na náplavech a březích řeky Moravy

Bryophyte communities on banks and gravel banks of the Morava river
Anotace:
Mechorosty na březích řek dosud nebyly výrazněji studovány. Lze je najít na strmých erodovaných březích i na štěrkových náplavech. Těmto druhům je věnována tato práce. Ke studiu byly vybrány 3 lokality, 2 na řece Moravě v CHKO Litovelské Pomoraví a jedna na řece Bečvě. Bylo zapsáno celkem 116 fytocenologických snímků, v nich bylo dohromady nalezeno 42 druhů. U každého snímku bylo sledováno několik …více
Abstract:
The bryophytes on banks and gravel banks were not studied so much. This is the topic of this studies. We choosed the 3 areas. Two areas on the bank of Morava river in the Protected landscape area Litovelské Pomoraví and one area on the banks of Bečva river. We made 116 phytosociological relevés and we found 42 species here. We observed a few environmental factors - distance from water, height above …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMKOVÁ, Vendula. Společenstva mechorostů na náplavech a březích řeky Moravy. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana přírody

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7i1ip1 7i1ip1/2
11. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
11. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.